V listopadu roku 201 jsme spustili naši představu o lepším katalogu iOS aplikací.
Do dnešního dne projekt zásadně narostl a my nemáme časové kapacity na servis a další rozvoj.

Děkujeme za pochopení,
Tým TopAppsIn November 2011 we launched our conception about better iOS applications catalogue.
Until today the project became bigger and unfortunately we don't have time capacity and service for another development.

Thank you for understanding
Your Team TopApps

Odkaz na poslední verzi (bez servisu)
The link for last version (without service)
1.281.990 aplikací / apps
19.729 uživatelů / users
13 jazyků / languages